Pikaaegne kogemus haljastustöödes ja maastikuehituses kinnitavad, et suudame lahendada ka keerukamad maastikuarhitektuursed projektid.

Meie väärtused

Haljastuse ja maastikuehituse osaühingu tegevuse alustalad on ausus, läbipaistvus ja kliendile orienteeritus. Neid väärtusi kanname igas oma töö etapis.

Kliendile orienteeritus: Meie klientide rahulolu on meie jaoks prioriteet number üks. Oleme pühendunud mitte ainult oma klientide vajaduste mõistmisele, vaid ka nende ootuste ületamisele. Teeme kõik selleks, et tagada iga projekti edukas ja sujuv kulgemine.

Ausus: Ausus on meie äritegevuse alustala. Usaldus on meie jaoks võtmekomponent ning see väljendub nii selges suhtluses kui ka ausas hinnakujunduses. Me ei luba midagi, mida ei suuda täita, ja oleme alati avatud aruteludeks.

Läbipaistvus: Läbipaistvus on meie toimimise oluline osa. Soovime, et meie kliendid tunneksid end kindlalt, saades selget ülevaadet protsessidest ja kuludest. Oleme avatud kõigile küsimustele ja jagame infot ausalt ja selgelt.

Tähtaegadest kinnipidamine: Meie meeskond väärtustab aega ja mõistab tähtaja olulisust. Töötame tõhusalt ja täpselt, tagamaks, et kõik projektid lõpeksid õigeaegselt ja kvaliteetselt. Teie mugavus ja rahuolu on meie jaoks esmatähtsad.

Oleme Sinuga ka pärast tööde üleandmist:

Meie teenindus ei lõpe pärast projekti üleandmist. Toetame teid ka peale töö lõpetamist, aidates vajadusel teha Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti nõutud muudatused.

Teeme koostööd juba täna!

Oleme liikmed: